Blog

Lege huls of succesverhaal?

Waarom is het zo lastig om een sterke visie ook waarheid te laten worden? Veel ondernemers en bedrijven hebben een visie, maar helaas moet ik constateren dat dit vaak een lege huls is. Een verplicht nummertje dat je op je site moet hebben staan, waarin veel populaire termen gebruikt worden. De omgeving regeert, terwijl eigenheid een sterke kracht is in het creëren van onderscheidend vermogen. Een heldere visie leidt tot een overtuigend verhaal en een gemotiveerde organisatie. Maar ja, dan loop je wel het risico dat je klanten loyaler worden en je het daardoor drukker krijgt.

Customer intimacy
Veel van de ondernemers die ik ondersteun hechten belang aan klantgerichtheid. Customer intimacy als klantwaarde strategie. Want je moet je klant kennen om deze optimaal te bedienen. In de praktijk blijkt hier echter maar weinig van terecht te komen. Klanten worden benaderd vanuit het perspectief van de organisatie zelf. En vaak worden vaste procedures gehanteerd ´om kwaliteit te leveren´, terwijl veel klanten baat hebben bij afwijkende dienstverlening.

In mijn beleving wil een klant niet horen dat zijn leverancier/opdrachtnemer klantgericht werkt, daar mag je immers toch wel vanuit gaan. Ze willen horen waarom je de dingen doet die je doet, en hoe je dat dan realiseert. Dat is namelijk waarom jouw organisatie anders is dan anderen en waarom ze dus voor jouw bedrijf kiezen.

Verhaal zonder inhoud
In mijn vorige blog pleitte ik ervoor om af en toe tijd te nemen om te reflecteren op je organisatie en eens na te gaan of je over een goede visie beschikt en deze ook aan het waarmaken bent. Je visie ontwikkelen en realiseren kost tijd en doorzettingsvermogen. Tijd om na te gaan waar je staat en waar je naar toe wilt. Maar uiteindelijk kost het de meeste tijd om je organisatie, je medewerkers en je relaties mee te nemen in de richting waar je echt in gelooft. Het vraagt dan ook om doorzettingsvermogen en overtuiging om je eigen koers te varen. En het kost kracht en inzicht om te voorkomen dat je jezelf omhult in holle frasen.

Beloning
Je doet het echter niet voor niets. De kans op succes wordt groter. Je creëert je eigen ´blue ocean´ en je werkt aan een helder onderscheidend vermogen in de markt. Het gevoel ´het moet anders´ wordt een gevoel van ´het gaat anders´. Behalve een vergrote kans op een succesvolle onderneming wordt ook de wijze waarop je werkt prettiger. Je bent namelijk opeens echt bezig met dat waar je in gelooft. Waar veel managers en ondernemers veel energie stoppen in het laten functioneren van de organisatie, kan de focus op het realiseren van je visie leiden tot het krijgen van energie. Er is immers niets prettiger dan dat doen wat je leuk vindt en waar je in gelooft.

Verplicht nummertje
Het is mijn overtuiging dat iedere organisatie succesvoller kan worden en écht onderscheidend kan zijn van zijn concurrenten door een focus op visie. Visie als leidraad van je organisatie-activiteiten. Ik geloof dat ondernemingen die afstappen van visie als verplicht nummertje en inzetten op écht onderscheidend vermogen, hun eigen verwachtingen gaan overtreffen.

Ergens voor staan is niet hetzelfde als het waarmaken. Een goed verhaal is niet hetzelfde als een goed product of goede dienst leveren. Organisaties zijn gebaat bij een heldere visie, een duidelijk ´waarom´. Maar een scherpe visie is alleen wat waard als die in de praktijk ten uitvoer gebracht wordt. En hoewel vaak goed bedoelt blijft het daar nog wel eens stokken. Dus reserveer zo nu en dan tijd in je agenda om na te gaan waar je staat en waar je naartoe wilt. Ga je nog de juiste richting op?

En praat met de mensen om je heen. Spar eens over de kracht en specifieke kwaliteiten van je organisatie. Laat je verrassen door de kracht van je eigen visie. En maak je eigen dromen waar.

Continue Reading

Krachtige keuzes

Als ondernemer maak je veel keuzes. Bij veel bedrijven merk ik dat de beslissingen die genomen worden veelal afgewogen worden op basis van de waan van de dag. En niet zozeer op basis van de gewenste situatie in de toekomst. “We hebben nu iemand nodig” en “we hebben nu de kans om dit te doen” zijn redenen die ik vaker hoor terugkeren als ik vraag waarom een bepaald besluit genomen is.

Intuïtie
Ik begrijp dat sommige keuzes niet te maken zijn puur en alleen op basis van rationele overwegingen. Zo kan het gaan om een investering waarvan onzeker is of die zich uiteindelijk terug gaat verdienen en waar diverse onvoorspelbare variabelen mee kunnen spelen. Intuïtie is dan ook belangrijk, je moet als ondernemer achter je besluit staan, het moet goed voelen.

Ik wil daar graag een element aan toevoegen. De keuze die je maakt moet je helpen om je visie te realiseren. Past de beslissing in het beeld dat je probeert neer te zetten van je onderneming en begrijpen klanten én medewerkers de keuze?

Simpele beslissingen
Een aantal maanden lang heb ik aan opdrachten gewerkt voor een grote Duitse multinational, Vorwerk. Een organisatie met een omzet van meer dan 3 miljard euro en actief in meer dan 70 landen. Het familiebedrijf bestaat al meer dan 130 jaar en de wijze waarop zij beslissingen nemen ligt mede ten grondslag aan dit succes.

Overwegingen
Bij iedere keuze zijn twee overwegingen belangrijk;
1: Toetsing aan de bedrijfsdoelstelling: ´superieure producten rechtstreeks naar de klanten.´
2: ´Als we niet binnen 5 minuten begrijpen wat de zin is van een investering of nieuw product, beginnen we er niet aan.´

Klinkt logisch toch? En beslissingen maken wordt nog gemakkelijker ook. Het wordt echter alleen gemakkelijker als de doelstelling van je organisatie helder is. Keuzes moeten passen bij de doelen en visie die je wilt realiseren als onderneming. In gesprekken met ondernemers en managers blijkt dat deze visie voor veel bedrijven nog te onduidelijk is. Hiermee ontbreekt de grondslag om echt krachtige keuzes te maken. Dit leidt er toe dat veel keuzes intern en extern niet begrepen worden.

Overtuiging en inspiratie
Het creëren van perspectief en een heldere visie geeft je houvast en dient als kompas bij alles wat je doet. Door het bouwen van een simpele en overtuigende visie zul je merken dat je anderen gaat inspireren. Zowel medewerkers als klanten. En dat zij de keuzes die je maakt logisch gaan vinden. Omdat ze eenvoudig te begrijpen zijn en het past bij waar jij voor staat.

Continue Reading

Visie ontdekken en formuleren

Voor diverse organisaties in verschillende branches heeft Lysee een belangrijke rol gespeeld in het scherpstellen van hun visie. Door gesprekken te voeren en op onderzoek uit te gaan bij alle stakeholders van een organisatie wordt in kaart gebracht hoe een organisatie ervaren wordt. Wat zijn de sterke kanten en wat zijn de valkuilen. Maar bovenal ligt de focus op het perspectief. Waarom doet je organisatie wat het doet en wordt dat herkent door opdrachtgevers en medewerkers?

Vanuit alle vergouden cirkelzamelde informatie wordt samen met de opdrachtgever een samenvatting gemaakt die op maximaal 1 A4 weergeeft wat de kracht is van de organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ´golden circle´: Waarom, Hoe, Wat. Een concept van Simon Sinek.

Door een visie op te bouwen vanuit ´het waarom´ van de organisatie ontstaat een verhaal dat mensen aanspreekt. Daarmee leidt het tot meer betrokkenheid een sterkere verbinding en een hogere loyaliteit.

Continue Reading

Vertel vanuit je hart

Betrokkenheid is de sterkste verbinding die er is. Voel je je betrokken bij een organisatie of een groep mensen, dan wil je bijdragen aan het realiseren van haar doelstellingen. Zo herkent iedereen direct het verschil tussen iemand die vanuit zijn hart vertelt, of iemand die een vooraf bedacht verhaaltje staat op te lepelen waar diegene weinig affiniteit mee heeft.

Voor veel organisaties is het creëren van ´meer betrokkenheid´ van medewerkers en klanten een belangrijk issue. Zo hoor ik regelmatig in gesprekken met andere ondernemers. Doorvragen geeft vaak inzicht in de aanleiding van deze wens, zoals een gewenste hogere productiviteit of het gemakkelijker willen maken van acquisitie. Legitieme redenen, waar een sterke betrokkenheid zeker voor verbetering kan zorgen.

Bron van betrokkenheid
Regelmatig merk ik echter dat ondernemers en managers zich laten leiden door de dagelijkse (drukke) gang van zaken en ontwikkelingen bij concurrenten. Ik snap dat heel goed, als je meegezogen wordt in een grote hoeveelheid werk die iedere dag weer verzet moet worden, is het lastig om zo nu en dan afstand te nemen. Afstand die nodig is om te reflecteren op waar je als onderneming staat en om na te denken waarom je de dingen doet die je doet. Maar juist daar zit wel de krachtbron voor het creëren van betrokkenheid.

100 % overtuiging
En ja, dan is het kopiëren van een ogenschijnlijke succesvolle concurrent snel en gemakkelijk, maar ook risicovoller dan het wellicht lijkt. Overtuig je klant maar eens van een product waarvan jezelf niet 100% overtuigd bent. Ik wil niet zeggen dat je je ogen moet sluiten voor je omgeving. Zeker niet. Maar te vaak merk ik dat organisaties hun eigen kracht uit het oog verliezen. Onderscheidend vermogen is pas écht onderscheidend als het van binnenuit komt. En als het van binnenuit komt is de kans vele malen groter dat opdrachtgevers, relaties en medewerkers zich ertoe aangetrokken worden. Dus leeg minimaal 1 dag in de maand je agenda en neem de tijd om over jouw visie na te denken. Ga in gesprek met je medewerkers en houdt gezamenlijk zicht op de kracht van jullie organisatie.

Perspectief en verbinding
Dit is mijn eerste blog. De eerste van een serie artikelen waarvan ik hoop dat ze bijdragen aan jouw visie en de visie van jouw organisatie. Met visie bedoel ik hiermee niet alleen de wijze waarop je naar je omgeving kijkt als persoon of organisatie. Nee, het gaat om het totaal aan bekende managementtermen als visie, missie, strategie, kernwaarden, ‘het waarom’, bestaansrecht, normen, overtuigingen en doelstellingen. Ongeacht de term die je gebruikt, het gaat om bieden van perspectief.

Horizon
De stip op de horizon waar je naar toe werkt. Het is je leidraad die je helpt te focussen en keuzes te maken in wat je wel of niet doet. Het is het vergezicht dat je anderen schetst om ze te leiden, te motiveren en te inspireren. Om inzichtelijk te maken waar jou onderneming voor staat. En om hiermee de gewenste personen op een natuurlijke wijze aan je onderneming te binden.

Inspiratie
Zelf raak ik geïnspireerd van mensen met een heldere visie. Ondernemers en managers die in volle vaart hun organisatie naar een hoger niveau brengen. Die mensen om hen heen weten te binden en langdurige verbintenissen aangaan met klanten en opdrachtgevers. Door met passie hun overtuiging te delen, laten zij anderen zien waar kansen liggen om te ontwikkelen, te ontplooien en te groeien. Als mens en als organisatie. Ze bieden perspectief en zijn sterke verbinders.

Kracht en visie
Ik ben overtuigd van de kracht van visie. Omdat het organisaties helpt zich te onderscheiden van anderen. Omdat het helpt herkenbaar te worden en te blijven. Omdat het helpt organisaties te focussen. Omdat het helpt organisaties te structureren. Omdat het helpt mensen te binden.

Continue Reading

Employer Branding

Voor een internationale onderneming (>40.000 werknemers) met meerdere vestigingen wereldwijd is een workshop georganiseerd ter formulering van een corporate employer branding strategie. Oftewel een visie op het bedrijf als werkgever.

Inhoud van het project:

 • Organiseren en deelnemen aan een meerdaagse workshop voor de internationale HR-managers.
 • Formuleren van een visie voor het bedrijf als werkgever. Belangrijk hierbij was het zoeken naar de inhoud die voor alle HR-managers herkenbaar was.
 • Uiteindelijke doel: Komen tot een framework dat door alle managers gebruikt zou kunnen worden om de organisatie als aantrekkelijke werkgever op de (internationale) arbeidsmarkt te positioneren.

Resultaat: een breed gedragen visie op de positionering van de organisatie als internationale werkgever.

Continue Reading

Benchmark CSR

Voor een adviesbureau (> 40 medewerkers) is een benchmark Corporate Social Responsibility (CSR) uitgevoerd. Deze organisatie wil vanuit haar visie maatschappelijk verantwoord ondernemen sterker in haar organisatie verankeren en wilde daarvoor haar positie op dat gebied benchmarken met concurrenten.

Doel van de benchmark:

 • In kaart brengen van activiteiten die door soortgelijke organisaties ondernomen werden op het gebied van Corporate Social Responsibility.
 • Adviseren hoe de communicatie van de door de organisatie uitgevoerde CSR-activiteiten te verbeteren.
 • Afstemmen van de interne bedrijfsvoering op het beeld dat de organisatie graag naar buiten wil uitdragen.
Continue Reading

Ondernemingsplan

Voor een communicatie-adviesbureau is door middel van interviews met de eigenaar van de organisatie de visie en strategie van de organisatie bepaald. Met deze visie als uitgangspunt is vervolgens een ondernemingsplan opgesteld. Dit businessplan vormt de leidraad voor de organisatie voor een periode van ongeveer 3 jaar.

De werkzaamheden voor dit project omvatten onder meer de volgende onderdelen:

 • Formuleren van de visie
 • Formuleren van de strategische doelen
 • Conceptontwikkeling van servicegerichte communicatieproducten
 • Uitvoeren sterkte- en zwakteanalyse
 • Uitvoeren online concurrentieanalyse
 • Opzetten van een financiële planning
 • Formuleren van het personeelsbeleid

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd in lijn met de visie van de ondernemer en dragen er daardoor aan bij dat de propositie van de organisatie veel sterker en helderder voor het voetlicht gebracht kan worden.

Resultaat: een ondernemingsplan dat bijdraagt aan de autonome en structurele groei van de onderneming.

Continue Reading

Certificeringen

Voor een groot onderhouds- en renovatiebedrijf (>80 werknemers) zijn diverse (her)certificeringen voorbereid en begeleid. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van de juiste gegevens, het schrijven van de beleidsstukken en het begeleiden van de auditeurs gedurende het proces. Waar nodig zijn acties ondernomen om de bedrijfsprocessen aan te passen aan de gestelde eisen voor certificering. En de interne organisatie optimaal aan te laten sluiten op het gewenste beleid.

Door Lysee begeleidde (her)certificeringen omvatten ondermeer certificeringen voor:

 • ISO 9001:2008
 • FSC-keurmerk en FSC-partner
 • VGO-keur
 • PKVW
 • NBR
Continue Reading

Aanbestedingsplan

Voor een Nederlandse gemeente is een aanbestedingsplan ontwikkeld voor het in onderhoud geven van diverse panden. Doel hierbij was het vinden van een betrouwbare en kwalitatief goede partner die de onderhoudswerkzaamheden voor een lange periode (20 jaar) uit handen van de organisatie neemt en  tegelijkertijd een kostenbesparing voor de opdrachtgever realiseert. Werkzaamheden hebben betrekking op elektrotechnische, werktuigbouwkundige en bouwkundige werkzaamheden.

De opdrachtgever was op zoek was naar een inventieve manier om het vastgoedonderhoud aan te besteden. De overtuiging bij de opdrachtgever was dat de standaard aanbestedingen niet leiden tot de meest voordelige opdrachtnemer in termen van geld en kwaliteit. In de overtuiging van de opdrachtgever dient het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud door een partij te worden uitgevoerd. Om hiertoe te komen is deze visie vastgesteld en is het aanbestedingsplan ontwikkeld om een opdrachtnemende partij te vinden die hier invulling aan kon geven.

Het plan is opgebouwd volgens een aantal stappen:

 1. Inschrijvers moeten laten zien dat zij een passende visie hebben op de werkzaamheden, zoals gevraagd door de opdrachtgever.
 2. Inschrijvers moeten laten zien over de nodige kwaliteiten en ervaring te beschikken.
 3. Inschrijvers moeten laten zien aan een aantal minimale vereisten en uitsluitingscriteria te voldoen.
 4. Inschrijvers moeten zo hoog mogelijk scoren op een aantal aspecten die zijn uitgewerkt in de gunningscriteria.

 

Continue Reading

HR Audit

Voor een grote multinational (40.000+ werknemers) is een HR Audit tool met achterliggende processen ontwikkeld. Het instrument is ontworpen om het corporate management in staat te stellen alle HR activiteiten van de organisatie op lokaal niveau en op niveau van de diverse business units in kaart te brengen en te kunnen monitoren. Doelstelling hierbij was om de HR managers in staat te stellen te monitoren of het personeelsbeleid in lijn werd uitgevoerd met de bedrijfsvisie en -filosofie.

Hiervoor zijn alle corporate beleidsstukken, instrumenten, processen en guidelines op het gebied van HR geanalyseerd. Vervolgens is op basis van deze analyse de audit tool ontwikkeld waarmee het corporate management  alle HR activiteiten van de organisatie kan monitoren en controleren.

Dit instrument is ontworpen om inzicht te krijgen in het volledige HR systeem op lokaal niveau en het identificeren van speerpunten ter verbetering op zowel corporate als lokaal niveau. Een tweede doel was het creëren van organisatiebrede consistentie in HR beleid, processen en instrumenten.

Dit instrument is opgebouwd uit vier elementen:

1. Control Considerations
2. Procedures
3. Key Performance Indicators
4. Qualitative Interview Questions

Tezamen geven de antwoorden op deze vier elementen een volledig beeld van de HR activiteiten op lokaal niveau.

Benieuwd of dergelijke instrumenten voor u ook interessant zijn? Neemt u dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken.

Continue Reading